Tarieven

Tarieven

Erasmus Advocatenkantoor werkt op basis van een uurtarief. Afhankelijk van de aard van de zaak en het financiële belang wisselen wij graag met u daarover van gedachten. In een eerste bespreking wordt dit met u besproken en worden hierover afspraken met u gemaakt.

Voor rechtzoekenden met een laag inkomen bestaat de mogelijkheid om een beroep te doen op gefinancierde rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand hanteert daartoe normen, die u kunt vinden op haar website: www.rvr.org. De Raad kijkt naar de hoogte van het inkomen en de omvang van het vermogen in het tweede (kalender)jaar vóór de datum van de aanvraag.

Als u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, betaalt u mogelijk wel een eigen bijdrage, griffierecht en/of overige kosten. Wij zullen de aanvraag voor u indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand.